: REFERENCIES
Najvýznamnejšie referencie na Slovensku (madarsky):
UNIVERZITY:
Stavebná fakulta STU, Bratislava, Katedra betónových konštrukcií a mostov http://www.kbkm.stuba.sk/
Stavebná fakulta TU, Košice, Katedra betónových konštrukcií a mostov http://svfweb.tuke.sk/pracoviska/kbkam/
PROJEKČNÉ KANCELÁRIE:
ZIPP Bratislava http://www.zipp.sk/
IDO Hutný projekt, Bratislava http://www.hupro.sk/
GeoConsult Bratislava http://www.geoconsult.sk/
ISPO Prešov  
ŠTÁTNE INŠTITÚCIE:
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) http://www.zsr.sk/
Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) http://www.tsus.sk/
AUTORIZOVANÍ INŽINIERI:
Doc. Ing. Štefan Hajdu, PhD.  
Ing. Jozef Augustín  
Ing. Vladimír Sivok  
 
Najvýznamnejšie referencie vo svete:
Carruthers & Wallace Toronto-Ontario CANADA http://www.cw-eng.com/
Bechtel Parsons Brinckerhoff Boston, USA http://www.bigdig.com/
Greenman Pedersen Marlborough, USA http://www.gpinet.com/
Han-Pardon Associates-NY New York, USA http://www.mbci.com/
MBCI Houston, USA  
Moody Engineering Inc Mulbery, USA  
Etalp Escr. Technico Sao Paolo, BRAZIL  
Figuerdo Ferraz Consultoria Sao Paolo, BRAZIL  
Buro Happold Engineers Ltd. Bath, UK http://www.burohappold.com/
Campbell Reith Hill Manchester, UK http://www.campbellreith.com/
GIBB Limited Reading , UK  
Stirling Maynard & Partners Peterborough ,UK http://www.stirlingmaynard.com/
Connell Wagner AUSTRALIA http://unisa.monster.com.au/employers/connell.html