: PRODUKTY : STRAP : ŠPECIFIKÁCIA

 

Základná špecifikácia programových balíkov

 STRAP 2008  uviedol dlho očakávanú vlastnosť a to “unlimited capacity”, čiže neobmedzenú kapacitu s ultra  rychlým riešením systému rovníc , ktorý je založený na tzv. novel ’submodel ’approach. Veĺké MKP modely môžu byť vytvorené z preddefinovaných, alebo uživatelom vytvorených komponetov (submodelov) napojených na hlavný  model. Hlavný model ako aj každý komponent može mať 32 000 uzlov a elementov.   STRAP 2009 už podporuje  64 bitový WINDOWS.  STRAP 2010 zaviedol iteračný solver, nové plošné prvky, výkresy výstuže dosiek.  STRAP 2011 pripája   nové nelineárnu prvky - nelineárnu pružinu a medzeru - gap, plastické kĺby. STRAP 2012  - nový "wall" element s otvormi, editor zložených oceľových profilov, redukčný faktor prierezových vlastností. STRAP 2013 - umožnenie definovania "nepravých" zaťažovacích kombinácií pre nelineárne úlohy, využitie 64-bitových procesorov, čo redukuje čas riešenia pri štvor procesorovom systéme o 90%. Brigde modul umožní delenie jazdných pruhov (lanes) do podpruhov (sub-lanes). STRAP 2015 -  razantné zvýšenie kapacity programu na 1 000 000 uzlov a elementov v hlavnom modely a každom submodely. Wall elementy je možné kresliť s navrhnutou výstužou. STRAP 2016 - automatické definovanie zaťaženia od vetra na 3D modely, schémy navrhnutej výstuže na pretlačenie. STRAP 2017 - možnosť automatického vytvorenia standardných statických správ - "reportov", pozostávajúcich z tabuliek, grafiky, rovníc, textov.... Cez unikátny modul AUTOSTRAP je umožnený  import súborov  IFC formátu. To znamená generovanie STRAP modelu z BIM programov ako sú REVIT alebo TEKLA.
 

 Všetky balíky obsahujú:

 model wizard
super rýchly nástroj na zadanie geometrie preddefinovaných - najčastejšie používaných konštrukcií, zaťažení a ich kombinácií, (programový nástroj na vytvorenie vlastnej konštrukcie v ponuke model wizard)
 
 grafický generátor geometrie
 inžinierskej logike prispôsobený nástroj tvorby všeobecnej geometrie modelu
 
  On-line help
senzitívne, vždy aktuálne reagujúca pomoc/vysvetlenie doplnené farebnou grafikou
 
 databáza materiálov a prierezov
pre betónové konštrukcie všetky bežne používané prierezy, pre oceľ je v ponuke valcovací program EURO, USA, GB, kompozitné prierezy oceľ-betón, betón-betón
 
 nelinearity
 geometrické nelinearity prútov (P-D efekt), len ťah/tlak v prútoch, jednosmerné pružiny, nelieárne pružiny, plastické kĺby, medzera - "gap" element
 
 kubické elementy - solid elements
umožňuje efektívnu analýzu sadania, alebo interakciu objektu s podložím
 
stenové makro elementy - wall elements
efektívny nástroj na riešenie výškových budov, umožňuje definovať stužujúce steny a jadrá ľubovolného tvaru ako jeden element, v betónovom postprocesore je následný návrh vertikálnej ako aj horizontálnej výstuže
 
 generátor kombinácií
 "grafický a numerický postprocesor výsledkov" s mimoriadne rozsiahlymi možnosťami selekcie, možnosť definovania   zaťažovacích skupín, možnosť vytvorenia knižnice kombinácií
 
 editor - print manager
 editácia a tlač uložených grafických výstupov, spolu s ovládačom usporiadania textových a grafických výstupov
 
  fázovanie konštrukcie a superpozícia výsledkov jednotlivých modelov
  fázovanie umožní analyzovať konštrukciu s uvážením postupu výstavby, čo je nevyhnutné pre návrh mostov,  "bielých vaní"
a prefabrikovaných konštrukcií 
 
 a veľa ďalších možností, ako napríklad automatický návrh výstuže do škrupinových prvkov podľa EC2, ACI, BS8100, posúdenie pretlačenia stropov v kontakte zo stĺpmi, stenami....  

 Všimnite si, že veľa vlastností, ktoré sú v STRAPe v základných moduloch ako ich súčasť, sú v konkurečných programoch za príplatok.

 STRAP používa grafický interface, ktorý je veľmi podobný CAD editorom, najmä AUTOCADu. Spolupracuje s uživateľom pomocou "on line helpu", ktorý po stačení F1 začne pomáhať práve tam kde máte problém a potrebujete  pomoc , vysvetlenie.  Navyše v spodnej časti  pracovného poľa (prompt line) Vás vedie počas každého aktívneho príkazu, ktorý  práve zadávate.  

STRAP má výborne spracovanú digitálnu dokumentáciu/manuál, ktorý obsahuje stovky demonštračných obrázkov. Digitálna podporná dokumentácia obsahuje aj verifikačný manuál a príkladový manuál. Práca zo STRAPom je prirodzená, vývojový diagram  - postup vytvárania modelu a zaťažení je veľmi podobný ručnému statickému výpočtu, na ktorý sú statici zvyknutí.  

 On line help, prompt line a  podobnosť ručnému výpočtu zabezpečia, že nový uživateľ nepotrebuje školenie a može v princípe hneď pracovať a produkovať.  

 STRAP podporuje tri systémy generovania geometrie a zaťažení modelov. Sú to:

  • batch processing (dávkové spracovanie)
  • line command  v command mode (príkazový režim),
  • grafický editor.

Uživatelia najčastejšie používajú grafický mód. Nesporné výhody command modu a batch processingu využívajú najmä skúsení uživatelia. Tento postup s použitím systémového konverzného programu SBATCH umožní uživateľovi  prevod modelov, zaťažení a výsledkov  do univerzálnych MKP výpočtových systémov, napríklad do ANSYSu, COSMOSu, ABACUSu.... 

  Každý obrázok vizualizovaný na monitore sa dá vytlačiť, importovať cez clipboard do iných dokumentov alebo cez DXF do výkresov. Súčasťou systému je grafický editor  obrázkov  - EDDRAW .  Umožňuje modifikovať text, posúvať text, dopísať text, meniť hrúbky a farbu čiar. Tento podporný grafický editor automaticky rozpozná rôzne typy textu, čiar a priradení vlastností  - ako sú napríklad:

  • - čísla uzlov,
  • - čísla prútov,
  • - skupiny prierezových vlastností ......

To znamená, že jedným príkazom je možné meniť grafické vlastnosti napríklad selektovaného textu.  Modul EDDRAW rozpozná formát vybranej tlačiarne/plotra a umožňuje usporiadať a následne vytlačiť aj  niekoľko uložených obrázkov na tlačenú stranu dokumentu.  Okrem toho vie otvoriť uloženú grafiku v iných modeloch a kombinovane ich usporiadať pre tlač.

 Limity programu.
VS systém STRAP2017 je možné objednať v rôzne nastavených  limitoch počtu uzlov a prvkov. Nastaveniu je prispôsobená samozrejme aj cena.

Maximálane limity programu
Profesionálna verzia STRAP2017
Maximálny počet uzlov hlavného modelu  a každého pripojeného submodelu
1000000
Maximálny počet prvkov  hlavného modelu  a každého pripojeného submodelu
1000000
Maximálny počet vlastnostných skupín každého submodelu
200
Maximálny počet zaťažovacích stavov
1000
Maximálny počet kombinácií
1000
Maximálny počet zaťažení v kombinácii
1000
Maximálny počet zaťažovacích skupín
100
Maximálny počet zaťažení v skupine
1000
Maximálny šírka pásu po optimalizácii hlavného modelu a každého submodelu
16000
Maximálny počet vlastných tvarov
1000

Verzia STRAP 2017 je bez limitu. Jediným limitom je kapacita vášho harwareu.

 

Ďalej: PRODUKTY: STRAP: SCHÉMA