: PRODUKTY : STRAP : DOWNLOAD

Z nasledovných tabuliek si môžete stiahnuť:

  •  inštruktážne pohyblivé demá (moving demo), ktoré Vás interatívne prevedú jednotlivými fázami tvorby a spracovania rôznych  typov konštrukcií v programe STRAP a jeho postprocesoroch a utilitách,
  •  brožúry s popisom jednotlivých modulov VS STRAP (in English),
  •  linky na inštruktážne materiály - tutorials,
  •  vylepšenia VS STRAP2011.
ID: Popis modulov: Súbor:

1

Tvorba rovinnej rámovej konštrukcie

fel1

2

Tvorba doskovej konštrukcie

fel2
3

Tvorba priestorovej rámovej konštrukcie

fel3
4

Oceľ postprocesor - návrh a posúdenie OK prútových prvkov

steel
5

Za studena ohýbané profily - called formed sections

aisi
6

Betónový postprocesor - návrh/posúdenie nosníkov, stĺpov, dosiek, stien s výkresmi/výkazmi výstuže

conc
7

SWAY design- Optimálny návrh z limitných deformácií alebo medzipodlažných posunov. (Optimalizácia návrhu s cielom minimalnej ceny)

sway
8

Pohyblivé zaťaženia mostov, vyhladanie maximálnych návrhových hodnôt všetkých statiských veličín, vplyvové plochy...

bridge

ID: Popis brožúr: Súbor:

1

Structural Analysis, Design and Detailing                                            

 strap_eng_2010

2

Steel Design

 steel_eng_2010
3 Concrete Design  conc_eng_2010
4

Bridge Design

 bridge_eng_2010
5

Post Tension Design

 post2010

ID: Tutorial : Odkaz:

1

User defined column

 link

ID: Novinky, vylepšenia : Odkaz:

1

Enhancements STRAP2011

Enh_2011

2 Enhancements STRAP2017 uploads/files/ENHSTRAP2017.pdf

 

Ďalej: PRODUKTY: STRAP:  GEOMETRIA